Een waterlekkage komt ongelegen en kan heel veel schade aanrichten. Het kan gaan om een daklekkage, badkamerlekkage, lekkage in het zwembad of kelderlekkage. Je wordt eerst geconfronteerd met wateroverlast als gevolg van de lekkage. Het opsporen van de lekkage is tijdrovend terwijl het oplossen van waterlekkage heel snel aan toe gaat. In sommige gevallen worden zelfs muren, daken en vloeren ontmanteld om de lekkages op te sporen.

Indicaties van waterlekkages

Een waterlekkage wordt niet pardoes ontdekt. Eerst zijn de gevolgen van een waterlekkage zichtbaar waardoor het vermoeden ontstaat dat er mogelijk sprake kan zijn van een waterlekkage. Onderstaande problemen geven een indicatie van een aanwezige waterlek:

  1. Waterschade en vochtige plekken

Het is logisch dat waterschade een gevolg is van een waterlek. Meestal doen waterlekkages zich voor in leidingen en afvoeren die achter de muren verstopt zitten. De waterschade vindt dan ook achter de muren plaats en blijft voor een lange poos onopgemerkt.  Vochtige plekken en schimmelplekken op muren, vloeren en het plafond worden pas na een tijdje zichtbaar waardoor je vermoedt dat er een waterlek aanwezig is.

  1. Slecht functioneren van de isolatie

Waterlek beschadigt isolatiematerialen zoals rotswol en glaswol. Deze zijn niet bestand tegen vocht waardoor hun isolerend vermogen daalt en met als gevolg dat de isolatie slecht gaat functioneren. Als de isolatie slecht functioneert, zul je plotselinge stijging merken van de energiekosten. In dit geval moet de waterlekkage zo snel als mogelijk opgespoord worden om hoge energiekosten in te dammen.

  1. Hoog waterverbruik

Bij waterlekkage is er sprake van waterverspilling met als gevolg dat het waterverbruik oploopt. Je doet er goed aan om elke maand jouw waterfactuur goed door te nemen om plotselinge stijging van het waterverbruik tijdig op te merken. Bij een mogelijke waterlek kun je je watermeterstand in de gaten houden door voor het naar bed gaan de waterstand op te nemen. Als je zeker van bent dat niemand meer water heeft verbruikt en de volgende ochtend de waterstand hoger is, dan is er ergens een waterlek aanwezig.

Een waterlekkage opsporen

Een lekdetectie vindt plaats door een specialist middels:

  1. Een infraroodcamera: Deze camera neemt warmteverschillen in vloeren en muren op en kan tot aan het lek de sporen van water volgen. Dankzij deze camera hoeft de muur, vloer of het dak niet ontmanteld te worden.
  2. Geluidsgolven: Detectie via ultrasone stelt vast waar de lek zich bevindt.
  3. Vochtmeting: Relatieve vochtigheid die in materialen voorkomen worden opgemeten. Door te zoeken naar plekken waar het meeste vocht voorkomt, wordt het lek opgespoord.
  4. Druktest: Bij deze methode wordt de druk in de leidingen opgevoerd en daarna op de normale stand teruggebracht. Als de druk in de leidingen fluctueert, is er sprake van een lek.
  5. Endoscopie: Dit is een camera dat tot in de leidingen en holle plaatsen gaat om lekkages op te sporen.
  6. Elektro-akoestiek: Deze methode wordt gebruikt om bij ingebouwde en of ondergrondse leidingen lekkages op te sporen.

Vermoedt je dat er sprake is van een grote lekkage en wil je de lek laten opsoren? Een uitgebreide lekdetectie kan tot in de honderden euro’s oplopen. Er wordt eventueel een rapport opgemaakt en professioneel advies gegeven hoe het probleem op te lossen. Wordt slechts een bepaalde leiding gedetecteerd, dan liggen de kosten lager. Je kunt een loodgietersbedrijf inschakelen om de waterlekkage te verhelpen.